Gracillariidae.net

Osobennosti fauny tsheshuekrylykh yuzhnogo Priuralya i ee znatshanie dlya stepnogo lesorasvedeniya.

Author:Martynova, E. F.
Year:1952
Journal:Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademija Nauk SSSR
Publisher:
Volume:11
Issue:
Pagination:66–91
Language:Russian
URL:
Species Status Original Combination Citation