Gracillariidae.net

Anmärkningsvärda fynd av smafjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1995.

Author:Svensson, I.
Year:1996
Journal:Entomologisk Tidskrift
Publisher:
Volume:117
Issue:1–2
Pagination:49–57
Language:Swedish
URL:
Species Status Original Combination Citation