Gracillariidae.net

Anmärkningar och Tillägg till Finlands Småfjäril-Fauna.

Author:Tengström, J. M. J.
Year:1859
Journal:Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar
Publisher:
Volume:4
Issue:
Pagination:145–194
Language:Swedish
URL:
Species Status Original Combination Citation
Parornix canella (Tengström, 1859) Synonym Ornix canella O.[rnix] canella Tngstr.