Gracillariidae.net

Pa tvanne nya Phalaener och en Ichneumon, hvilka lefva da de aro maskar, uti Asplof.

Author:Bjerkander, C.
Year:1790
Journal:Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar
Publisher:
Volume:11
Issue:
Pagination:132–135, pl. VI
Language:
URL:
Species Status Original Combination Citation
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790) Accepted Tinea labyrinthella Phalaena Tinea Labyrinthella.
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) Accepted Tinea sagitella Phalaena Tinea Sagitella.