Gracillariidae.net

Plantago major (L.)

Higher taxa: Plantaginaceae (family)/  Plantago (genus)/ 
Status:Accepted
Authorship:L.
Journal:
Publisher:
Issue:
Pagination:
Language:
URL:
Species Country Publication
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) Poland Szulczewski, J. W. 1932. Przyczynek do fauny motyli drobnych Poznania i okolicy. Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna von Poznan und Umgegend. page: 129