Atacamaptilia Vargas & Espinoza-Donoso, 2022

SUBFAMILY Acrocercopinae
AUTHORVargas & Espinoza-Donoso, 2022
STATUSGenus
PUBLICATIONEspinoza-Donoso, S., Gonçalves, G. L., Vargas H. A. & Moreira, G. R. P. HÉCTOR A. VARGAS3,* & GILSON R. P. MOREIRA4 2022. Atacamaptilia ambrosiavora gen. et sp. nov. (Lepidoptera: Gracillariidae), a leaf miner of Ambrosia cumanensis (Asteraceae) in the Atacama Desert. - Zootaxa 5100(3):401-418.
PAGINATION
COMMENTSType species: Atacamaptilia ambrosiavora Vargas & Espinoza-Donoso sp. nov., by original designation.

Species

NAME AUTHOR STATUS PUBLICATION
ambrosiavora Camera Vargas & Espinoza-Donoso, 2022 Species Espinoza-Donoso, S., Gonçalves, G. L., Vargas H. A. & Moreira, G. R. P. HÉCTOR A. VARGAS3,* & GILSON R. P. MOREIRA4 2022. Atacamaptilia ambrosiavora gen. et sp. nov. (Lepidoptera: Gracillariidae), a leaf miner of Ambrosia cumanensis (Asteraceae) in the Atacama Desert. - Zootaxa 5100(3):401-418.