Caloptilia roscipinella Sherniyazova, 1982

Permalink

SUBFAMILY Gracillariinae
GENUSCaloptilia
SPECIES roscipinella
AUTHORSherniyazova, 1982
ORIGINAL COMBINATIONCaloptilia roscipinella Hb.
TYPE LOCALITY 
GEOGRAPHICAL COORDINATES /
TYPE SPECIMEN(S)  
STATUSUnavailable name
COMMENTAn incorrect subsequent spelling of Tinea roscipennella Hübner, 1796.
PUBLICATION Sherniyazova, R. M. 1982. K poznaniyu nizsnikh cheshuekrylykh (Lepidoptera, Gracillariidae) svyazannykh s drevesno-kustarnikovymi rasteniyami yuzhnogo sklona Gissarskogo khrebta i Gissarskoi doliny. - Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR 3(88):38–43.
PAGINATION 40