Phyllonorycter oxycanthae (Razowski & Palik, 1969)

Permalink

SUBFAMILY Lithocolletinae
GENUSPhyllonorycter
SPECIES oxycanthae
AUTHOR(Razowski & Palik, 1969)
ORIGINAL COMBINATIONLithocolletis oxycanthae Frey.
TYPE LOCALITY 
GEOGRAPHICAL COORDINATES /
TYPE SPECIMEN(S)  
STATUSUnavailable name
COMMENTAn incorrect subsequent spelling of Lithocolletis oxyacanthae Frey, 1855.
PUBLICATION Razowski, J. & Palik, E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. - Acta Zoologica Cracoviensia 14(11):217–310.
PAGINATION 237